Το catering στο σπίτι αποτελεί μία από τις υπηρεσίες που γίνεται κάθε χρόνο όλο και πιο δημοφιλής! Και δεν είναι τυχαίο. Αποτελεί μία απολαυστική, και ενδεχομένως μια οικονομική επιλογή, αν αναλογιστούμε όλες τις παραμέτρους που απαιτούνται για μια επιτυχημένη οργάνωση εκδήλωσης, που τελικά λύνει τα χέρια στους οικοδεσπότες! Οι 6 λόγοι που το catering στο