ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΠΑΤΑΛΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΠΑΤΑΛΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Στην INTERCATERING, αποδεικνύουμε έμπρακτα την ευαισθητοποίηση μας απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Αναγνωρίζοντας το πρόβλημα της σπατάλης τροφίμων στον κλάδο της εστίασης, η εταιρεία μας αναλαμβάνει εδώ και χρόνια ενεργό ρόλο, με σημαντικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση και την καθιέρωση καλών πρακτικών στις υπηρεσίες της.

Η σπατάλη τροφίμων αποτελεί σημαντικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό πρόβλημα, με τεράστια επίδραση στην βιωσιμότητα του πλανήτη. Συγκεκριμένα, πέρα από την κατασπατάληση των πολύτιμων πρώτων υλών, εξαιρετικά σοβαρή είναι και η ρύπανση που προκαλείται, καθώς το φαγητό έχει υψηλό αποτύπωμα άνθρακα, λόγω της ενέργειας που καταναλώνεται τόσο για την παραγωγή, συλλογή, επεξεργασία, και συσκευασία του, όσο και για την προετοιμασία και τέλος την απόρριψή του. Έτσι λοιπόν, η INTERCATERING εστιάζει την προσοχή της τόσο στη βελτιστοποίηση των λειτουργικών και των παραγωγικών διαδικασιών της, όσο και στην κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων της.

Συγκεκριμένα:

 • Φροντίζουμε για τη σωστή και προσεκτική αγορά πρώτων υλών εποχής από τοπικούς παραγωγούς, μειώνοντας έτσι τις ενεργειακές ανάγκες που σχετίζονται με την ειδική συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευσή τους, έχοντας ταυτόχρονα πάντα ποιοτικά και φρέσκα υλικά για την προετοιμασία των εδεσμάτων μας.
 • Ενημερώνουμε, εκπαιδεύουμε και ευαισθητοποιούμε το προσωπικό μας στη σωστή διαχείριση και προετοιμασία των πρώτων υλών, ώστε να αξιοποιούνται στο μέγιστο δυνατό.
 • Οι Executive Chefs της εταιρείας μας μελετούν τις επισιτιστικές ανάγκες έκαστης εκδήλωσης και σχεδιάζουν προσεκτικά τη μεριδοποίηση, ενώ οι Sales Executives προτείνουν στους πελάτες την κατάλληλη αναλογία εδεσμάτων στα μενού των εκδηλώσεων, ώστε να αποφεύγεται η σπατάλη φαγητού. 
 • Ανακυκλώνουμε τις χάρτινες, πλαστικές και γυάλινες συσκευασίες που δεν μπορούν να αποφευχθούν, και συμμετέχουμε σε ειδικό πρόγραμμα ανακύκλωσης του μαγειρικού λαδιού.
 • Ανακυκλώνουμε τα βιοαπόβλητά μας στους καφέ κάδους, δηλαδή συλλέγουμε οργανικά υλικά, υπολείμματα τροφίμων, λαχανικών, φρούτων, με σκοπό την κομποστοποίηση, συμβάλλοντας στη φυσική μετατροπή των παραπάνω υλικών σε χρήσιμο εδαφοβελτιωτικό λίπασμα.

Επιπροσθέτως, με υψηλό αίσθημα εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας, νιώθουμε υπερήφανοι που είμαστε από τα ιδρυτικά μέλη της "Συμμαχίας για τη Μείωση Σπατάλης Τροφίμων" που συστάθηκε το Σεπτέμβριο του 2020, στηρίζοντας τη δράση της, προασπίζοντας τη μείωση της σπατάλης τροφίμων, βελτιώνοντας και αναδεικνύοντας τις καλές πρακτικές στον τομέα της μαζικής εστίασης.Η «Συμμαχία για τη Μείωση Σπατάλης Τροφίμων» είναι μια συντονισμένη δράση κράτους, αγοράς και κοινωνίας που συνεχώς διευρύνεται και αποκτά πολλαπλασιαστική δυναμική, ενώ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με στόχο την ανάπτυξη συνεργειών, δημόσιες αρχές, επαγγελματικοί φορείς και επιχειρήσεις τροφίμων και εστίασης από όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, φορείς της ακαδημαϊκής & ερευνητικής κοινότητας, ενώνουν τις δυνάμεις τους και καλούνται να συμβάλλουν:

 • Στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την έκταση και τις επιπτώσεις της σπατάλης τροφίμων
 • Την κατάρτιση και εκπαίδευση για την πρόληψη και μείωση της σπατάλης τροφίμων
 • Την ανταλλαγή πληροφορίας και γνώσης
 • Την ανάδειξη και διάδοση καλών πρακτικών
 • Την προώθηση της έρευνας και καινοτομίας
 • Τη διευκόλυνση και προώθηση της δωρεάς πλεονασμάτων τροφίμων για κοινωφελή σκοπό
 • Τη συμβολή στη διαμόρφωση και εφαρμογή δημόσιας πολιτικής για την πρόληψη και μείωση της σπατάλης τροφίμων στην Ελλάδα

Επίσης, συνεργαζόμαστε με την Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση «Μπορούμε» έχοντας ως στόχο τον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων αλλά και την καταπολέμηση του υποσιτισμού στην Ελλάδα. Μετά το πέρας των εκδηλώσεων μας, το αδιάθετο φαγητό υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας, συντηρημένο με όλους τους κανόνες υγιεινής τροφίμων, παραδίδεται σε κοινωφελείς οργανισμούς, προς διάθεση στις αδύναμες κοινωνικά ομάδες.

Επιπλέον, η INTERCATERING είναι η μοναδική εταιρεία catering στην Ελλάδα που είναι μέλος του EPCAS (European Event Catering Association), ο οποίος λαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση καλών πρακτικών όσον αφορά στο “Food Waste Management”. Μάλιστα, για τον ενεργό ρόλο της στην προστασία της βιωσιμότητας του περιβάλλοντος από το “Food Waste”, η εταιρεία μας επιβραβεύτηκε από τον EPCAS με το “Bronze Level – Food Waste Sensitivity” το 2014 και “Silver Level – Food Waste Awareness” το 2017.

TOP