ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Η εμπειρία και ο επαγγελματισμός των ανθρώπων της INTERCATERING εξασφαλίζει πάντα την ποιότητα και το άριστο service των εκδηλώσεων των πελατών της!

Όμως, στην INTERCATERING δε σταματάμε εκεί. Επενδύουμε συνεχώς σε δομές και συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων. Όλες οι απαιτούμενες εργασίες που αφορούν τρόφιμα, γίνονται σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον, με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και με σύγχρονο εξοπλισμό, ώστε να καλύπτουμε στο έπακρο όλες τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις.

Η INTERCATERING είναι πιστοποιημένη από το 2000 σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001 από το φορέα πιστοποίησης BVQI,
για να μπορούμε να εξασφαλίσουμε στους πελάτες μας την υψηλότερη ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα της μαζικής εστίασης.

Αντίστοιχα, στα πλαίσια του συστήματος για την τεκμηρίωση της υγιεινής και ασφάλειας του τελικού προϊόντος
εφαρμόζουμε από το 2003 το σύστημα HACCP
(ανάλυση κινδύνων και κρίσιμα σημεία ελέγχου) με ενδελεχείς ελέγχους σε όλα τα επιμέρους στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

Για το σύστημα HACCP η INTERCATERING είναι πιστοποιημένη από το φορέα T.U.V. HELLAS

TOP